FREE DOWNLOAD

Powyżej możesz pobrać opisane piktogramy. Pamiętaj, proszę, by umieścić przy nich link do naszej strony lub krótką notkę "Pictograms by Replay Festival" wraz z linkiem, dzięki czemu kolejni larpowcy będą mogli nas znaleźć. Jeśli zdecydujesz się użyć piktogramów, możesz wysłać nam informację o swojej grze - dodamy ją do spisu na niniejszej stronie. Dziękujemy.

You can download the pictograms below. Remember please, to always provide a link to our page next to them, or a short "Pictograms by Replay Festival", allowing for other larpers to find us. If you decide to use our pictograms, you can send us info about your game - we'll add it to the list on our page. Thank you.

Preuzet ćeš piktograme ispod teksta. Molimo vas da upamtite uvijek pružiti link na našu stranicu pokraj njih ili napisati „Piktogrami Replay Festival“, tak oda ans drugi larperi mogu pronaći. Ako odlučite koristiti naše piktograme možete nam poslati informacije o vašoj igri i dodat ćemo vas na listu na našoj stranici. Hvala lijepa.

Puedes descargar los pictogramas más abajo. Por favor, recuerda poner un vínculo a nuestra página cerca de ellos o la mención “Pictogramas creados por Replay Festival”, para que otras personas interesadas en el rol en vivo nos encuentren. Si decides usar nuestros pictogramas, puedes escribirnos información sobre tu evento y lo añadiremos al listado de nuestra página. ¡Gracias!