top of page

Adult players only. Tylko dla pełnoletnich.

No touch (for all players) - no forms of direct physical contacts are permited. No touch (dotyczy wszystkich graczy) – nie są dopuszczalne żadne formy interakcji fizycznej.

No pain (for all players) - only the forms of direct physical contact that doesn't discomfort other players are permited. No pain (dotyczy wszystkich graczy) – dopuszczalny jest wyłącznie dotyk, który nie powoduje dyskomfortu u innego gracza.

Full touch (for all players) - all forms of physical contact are permited, including direct violence and sexual-oriented behavior. Full touch (dotyczy wszystkich graczy) – dopuszczalny jest dotyk w każdej formie, w tym przemoc bezpośrednia i zachowania o charakterze seksualnym.

The game incorporates the topic of religion. Gra porusza tematy regligijne.

The game may cointain scenes of sexual intercourse involving the players (using the mechanics provided). Odgrywanie scen seksu (przy użyciu mechaniki wskazanej przez prowadzącego).

The game may contain scenes of violence involving the players. Odgrywanie scen przemocy.

The game incorporates the topic of drugs and addiction. Gra porusza tematykę uzależnień.

Player-prepared costumes needed. Wymagane stroje.

The game may cointain strong and vulgar language. W grze przewidziane jest użycie wulgaryzmów.

The game may contain scary or disgusting elements. W grze mogą pojawić się straszne lub obrzydliwe elementy.

The game incorporates the topic of discrimination or taking advantages over someone. W grze pojawia się tematyka dyskryminacji bądź wykorzystania.

The game incorporates the topic of bets and gambling. W grze pojawia się hazard.

bottom of page